/
 
 
စာခ်ဳပ္ စာတမ္:
            
Date:  2019-07-11     
 
ဥပေဒမ်ား
· 
ေမး။ ။ စာခ်ဳပ္တစ္ခုခု ခ်ဳပ္ဆိုတဲ႔အခါ 
အသိသက္ေသ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ လက္မွတ္ထုိးရမလဲ?
ေက်းလက္ေဒသ ေတြမွာ စာမတတ္လို႔ လက္မႏိွပ္ထားတဲ႔ စာခ်ဳပ္ေတြက တရား၀င္ပါသလား?
သက္ေသမရိွဘဲ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ႔ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ ဗလာစာရြက္မွာ ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးထားတဲ႔ စာရြက္စာတမ္းဟာ တရား၀င္ရဲ႕လားဆိုတာ သိလိုပါတယ္?
 
ေျဖ။ ။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကတိစာခ်ဳပ္ေတြ၊ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္း စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အေၾကာင္းျခင္ရာေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ တိုက္တြန္း၊ ႏိႈးေဆာ္၊ မေလွ်ာ္ၾသဇာေတြသံုးျခင္း၊ က်န္းမာ ခ်မ္းသာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စသျဖင့္ ဒါေတြကို သိရိွပါတယ္ဆိုတဲ့ အသိသက္ေသ ႏွစ္ဦး လိုပါတယ္။
အသိသက္ေသမရိွဘဲနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုတယ္ဆိုရင္ စာခ်ဳပ္မွန္ကန္မႈရိွ၊ မရိွဆိုတာလည္း အတိအက် မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
တခ်ဳိ႕က တရားရံုးေရာက္ေတာ့မွ က်ေနာ္ကေတာ့ မက်န္းမာေနတဲ့အခ်ိန္၊ သတိေကာင္းေကာင္း မရိွတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းလို႔ ထိုးလိုက္ရပါတယ္ စသျဖင့္ ျငင္းတတ္ပါတယ္။
 
ေနာက္တစ္ခ်က္က-
တစ္ေယာက္ေယာက္က မေလွ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး
တိုက္တြန္းလို႔၊ ဖိႏွိပ္လို႔ ဆိုၿပီး ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သက္ေသႏွစ္ဦးကေတာ့ ရိွဖို႔ကို လိုပါတယ္။
ပစၥည္းလဲြေျပာင္းေရးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၃ အရ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္းကို ေပးကမ္းလွ်င္ အနည္းဆံုး သက္ေသႏွစ္ဦးနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ လိုအပ္ရင္လည္း စာခ်ဳပ္ စာတမ္းရံုးမွာ မွတ္ပံုတင္ေပးဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတာလည္း ရိွပါတယ္။
သက္ေသက အနည္းဆံုးႏွစ္ေယာက္ရိွပါမယ္။
ပိုရင္လည္းရပါတယ္။
 
ေနာက္တစ္ခ်က္က-
ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ စာမတတ္လို႔ လက္မ၊ လက္ေဗြနဲ႔ ႏိွပ္တယ္၊ လက္မွတ္ထိုးတယ္၊ ၾကက္ေျခခတ္တယ္ စသျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေလ႔ရိွပါတယ္။
စာခ်ဳပ္စာတမ္းရဲ႕ သေဘာတရားအရ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရမယ္ ဆိုရင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မွသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းက တရားဝင္ျဖစ္ပါလိမ္မယ္။
စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၊ ၁ (ခ) အရ ခ်ဳပ္ဆိုရပါမယ္။
အထူးသျဖင့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္း ေရာင္းခ်မယ္၊ ေပါင္ႏွံ မယ္၊ ငွားရမ္းမယ္ဆိုရင္ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ ခ်ုဳပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
 
ေနာက္တစ္ခ်က္က-
ဗလာစာရြက္မွာ ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးထားတဲ႔ စာရြက္စာတမ္းဟာ တရား၀င္ ရဲ႕လားဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ေျဖရရင္- ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေတြကို သက္ေသမရိွဘဲနဲ႔ ေခ်းငွားေလ့ရိွပါတယ္။
သက္ေသ မပါဘဲနဲ႔ ဗလာစာရြက္မွာ ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးေတြရိွပါတယ္။ ေနာက္ သက္ေသေတြနဲ႔လည္း ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးတာေတြ ရိွပါတယ္။
ဗလာစာရြက္ဆိုတာ တံဆိပ္ေခါင္းမရိွတဲ့ အတြက္ အေထာက္အထားအေနနဲ႕ ရိွေနမယ္ျဖစ္ျပီး ပဋိညာဥ္ ဥပေဒအရ သက္ေသခံအျဖစ္နဲ႔ တရားရံုးမွာ စိတ္ခ်လက္ခ် သံုးလို႔မရပါဘူး။ တံဆိပ္ေတာ္ခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ အရ သက္ေသခံမဝင္သလို၊ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒေဘာင္ဝင္ေအာင္ သက္ေသႏွစ္ေယာက္နဲ႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တံဆိပ္ေတာ္ခြန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္နဲ႔ခ်ဳပ္တာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
(ေျဖ - ေဒၚလြင္မာဦး ၊ တြဲဘက္ဘ႑ာေရးမွဴး-၁)
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒုဥကၠဌ
ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနအသင္း
 
#DVBlawlab 
#DVBtvnews 
#စာခ်ဳပ္စာတမ္း
Credit-ဥပေဒမ်ား/အမိန္႕ညႊန္ႀကားစာမ်ား
RECOMMENDATION
TKA
New Yadanar St.
AP
1200 (LKS)
TGGN
သံသုမာလမ္း
Condo
1600 (LKS)
BHN
ဆရာစံလမ္းသြယ္
Condo
2800 (LKS)
RECENTLY UPDATED
TKA
New Yadanar St.
AP
1200 (LKS)
TGGN
သံသုမာလမ္း
Condo
1600 (LKS)
BHN
ဆရာစံလမ္းသြယ္
Condo
2800 (LKS)
 
 
 
   
TEL:
95-1-394725, 394537, 394080, 379812, 09-2042098, 09-5000575, 0973058732, 09-73068903
FAX:
95-1-379812
ADD:
No. G-1, Aung San Stadium Northern Wing, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar.
   
TEL:
95-1-651512, 652040, 653310, 09-43146513, 09-43064532, 09-73070467
FAX:
95-1-651512
ADD:
No.110, Room(3), G/F, Pyay Road, (8)Mile, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.