/
 
 
ယူနီတီကုမၸဏီ၏သမိုင္းေၾကာင္းနွင့္ျဖစ္စဥ္မ်ား
 

    ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ယူနီတီအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုမၸဏီသည္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုတင္ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။ ယူနီတီကုမၸဏီ ကို ဒါရိုက္တာအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမန္ေနဂ်ာ၊ ဥပေဒအႀကံေပးမ်ား၊ ဘ႑ာေရး မန္ေနဂ်ာ၊ Marketing ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

       á€šá€°á€”á€Žá€á€Žá€Ąá€­á€™á€šáżá€á€śá€ąá€ťá€™á€€á€Żá€™á¸á€á€Ž စတင္တည္ေထာင္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊ ေအာင္ဆန္း ကြင္းေျမာက္ဘက္၌ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ ( ၂၂ )ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။

  ကုမၸဏီ၏ ရံဳးခ်ဳပ္တည္ရွိရာလိပ္စာမွာ အမွတ္ (G-1)၊ ေအာင္ဆန္းကြင္းေျမာက္ဖက္တန္း၊ ကန္ေတာ္ကေလးလမ္း၊ မဂၤလာေ တာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ယူနီတီရံုးခြဲ (Branch Office) အျဖစ္ တိုက္အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္းအမွတ္ (၃)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ (၈)မိုင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

        á€šá€°á€”á€Žá€á€Žá€Ąá€­á€™á€šáżá€á€śá€ąá€ťá€™á€Ąá€€á€şá€­á€łá€¸á€ąá€†á€Źá€„á€šá€€á€Żá€™á¸á€á€Žá အဓိကေဆာင္ပုဒ္မွာ “ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္ယူနီတီ” (Straight forward to Unity) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

        ယူနီတီအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ သိပ္သည္းက်စ္လစ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စည္းကမ္း၊သစၥာ၊သမာဓိ ႏွင့္ရိုးသားႀကိဳးစားစြာေဆာင္ရြက္မႈ ေၾကာင့္ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ အခိုင္အမာရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအရ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုအေျခခံ၍ ယူနီတီအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို ခိုင္ခိုင္မာမာကတိသစၥာတည္ၾကည္စြာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနေသာ လူႀကီးမင္းတို႕ထံ သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။ 
BACKGROUND HISTORY OF UNITY REAL ESTATE CO; AND PROCESS
 

    Our Unity Real Estate Co., was established on 18th August , 1996. Our company was registered at Companies Registration Office as Service Company. As it said Company, Unity company is solidly organized as Boards of Directors, General Manager, Marketing Manager, Admin Manager, Legal Consultants, Finance Manager , Marketing Staffs.

 Unity Real Estate Company was systematically organized & formed in the centre of Yangon, Aung San Stadium Northern Side and now it is exactly (22) years.

Unity Company Head Office’s Address is No . (G-1), Aung San Stadium Northern Side, Kandawgalay Street, Mingalar Taung Nyut Township, Yangon. Unity Branch Office was situated No . (110), Room No . (3), Ground Floor, Pyay Road, 8 mile, Mayangone Township, Yangon and was founded in December, 1999.


Significant Slogan of our Unity Real Estate Service Company is "Straight forward to Unity".


Being Staff of Unity Real Estate Service Company is united according to fundamental rule and due to discipline, faith and honesty of staff, this company firmly established the generation of competent staffs. Firmly located in the centre of Yangon. On Market Economy Policy of State, we conveyed to you, Unity Real Estate Services Company is doing profession with firm and faith.

 

 

RECOMMENDATION
TKA
New Yadanar St.
AP
1200 (LKS)
TGGN
သံသုမာလမ္း
Condo
1600 (LKS)
BHN
ဆရာစံလမ္းသြယ္
Condo
2800 (LKS)
RECENTLY UPDATED
TKA
New Yadanar St.
AP
1200 (LKS)
TGGN
သံသုမာလမ္း
Condo
1600 (LKS)
BHN
ဆရာစံလမ္းသြယ္
Condo
2800 (LKS)
 
   
TEL:
95-1-394725, 394537, 394080, 379812, 09-2042098, 09-5000575, 0973058732, 09-73068903
FAX:
95-1-379812
ADD:
No. G-1, Aung San Stadium Northern Wing, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar.
   
TEL:
95-1-651512, 652040, 653310, 09-43146513, 09-43064532, 09-73070467
FAX:
95-1-651512
ADD:
No.110, Room(3), G/F, Pyay Road, (8)Mile, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.